Çağdaş Metal Hurda Geri Dönüşüm Hizmetleri

Yeniden kullanımkaa koulu ile değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirilerek yeniden hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.

Başka bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir.

Geri dönüşüm artık kullanım işlevini kaybetmiş malzemelerin ve çöplerin çeşitli yöntemlerle hammadde olarak tekrar kullanılabilir hale getirilmesidir.

İnsan nüfusuyla birlikte giderek artan tüketimin ve azalan hammaddenin doğaya verilen zararı en aza indirmek için geri dönüşüm gereklidir.

Geri dönüştürülmüş hammaddeler böylece tekrar tekrar kullanılabilir. Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik biz çözümdür. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu yansıyacaktır.